Menu

CON/2019/6

 1. Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab  (CON/2019/6), EUT C 84 af 6.3.2019, s. 1.

   Læs mere

    
   Forslag til RÅDETS afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab COM/2018/834 final
    
   Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab COM/2018/833 final