CON/2012/56

  1. Vélemény az EKB Igazgatósága tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (CON/2012/56), HL C 218., 2012.7.24., 3. o.

      Kiegészítő információ

       
      Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló 2012. július 10-i tanácsi ajánlás