Menu

CON/2011/100

  1. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2011/100), EUT C 364, 14.12.2011, s. 7.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion