Menu

CON/2011/100

  1. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2011/100), Ú. v. EÚ C 364, 14. 12. 2011, s. 7.

      Dodatočné informácie

       
      Odporúčanie Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky