Menu

CON/2011/100

  1. Opinia w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania członka Zarządu EBC (CON/2011/100), Dz.U. C 364 z 14.12.2011, str. 7.

      Dodatkowe informacje

       
      Zalecenie Rady w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego