CON/2011/100

  1. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2011/100), OL C 364, 2011 12 14, p. 7.

      Papildoma informacija

       
      Tarybos rekomendacija dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo