Menu

CON/2011/100

  1. Vélemény az EKB Igazgatósága tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról  (CON/2011/100), HL C 364., 2011.12.14., 7. o.

      Kiegészítő információ

       
      A Tanács ajánlása az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről