Menu

CON/2011/100

  1. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta  (CON/2011/100), EUVL C 364, 14.12.2011, s. 7.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä