Menu

CON/2011/100

  1. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2011/100), ELT C 364, 14.12.2011, lk 7.

      Täiendav teave

       
      Nõukogu soovitus Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta