Menu

CON/2011/100

  1. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2011/100), Úř. věst. C 364, 14. 12. 2011, s. 7.

      Dodatečné informace

       
      Doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky