Menu

CON/2011/77

  1. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2011/77), Úř. věst. C 301, 12. 10. 2011, s. 2.

      Dodatečné informace

       
      Doporučení Rady ze dne 4. října 2011 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky