Menu

CON/2011/77

  1. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2011/77), OВ C 301, 12.10.2011 г., стр. 2..

      Допълнителна информация

       
      Препоръка на Съвета от 4 октомври 2011 година относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка