CON/2011/16

  1. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB Vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/16), OL C 74, 2011 3 8, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      2011 m. vasario 15 d. Tarybos rekomendacija dėl Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos nario skyrimo