Menu

CON/2011/16

  1. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til direktionen for ECB (CON/2011/16), EUT C 74 af 8.3.2011, s. 1.

      Læs mere

       
      Rådets henstilling af 15. februar 2011 om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion