CON/2010/19

  1. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vice-president van de ECB (CON/2010/19), PB C 58 van 10.3.2010, blz. 3.

      Aanvullende informatie

       
      AANBEVELING VAN DE RAAD van 16 februari 2010 betreffende de benoeming van de vice-president van de Europese Centrale Bank