Denarni prihodek

 1. Sklep ECB z dne 25. novembra 2010 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (prenovitev) (ECB/2010/23), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 17.Dodatne informacije
  1. Sklep ECB z dne 3. novembra 2011 o spremembah Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2011/18), UL L 319, 2. 12. 2011, str. 116.
  2. Sklep ECB/2010/23. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  31. 12. 2011.
  3. Sklep ECB z dne 5. junija 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2014/24), UL L 117, 7. 6. 2014, str. 168.
  4. Sklep ECB (EU) 2015/297 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2014/56), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 21.
  5. Sklep ECB (EU) 2015/2202 z dne 19. novembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2015/37), UL L 313, 28. 11. 2015, str. 42.
 2. Sklep ECB (EU) 2015/298 z dne 15. decembra 2014 o vmesni razdelitvi prihodka ECB (prenovitev) (ECB/2014/57), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 24.Dodatne informacije
  1. Sklep ECB (EU) 2015/1195 z dne 2. julija 2015 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka ECB  (ECB/2015/25), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 133.