Menu

Denarni prihodek

  1. Sklep ECB (EU) 2015/298 z dne 15. decembra 2014 o vmesni razdelitvi prihodka ECB (prenovitev) (ECB/2014/57), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 24.Dodatne informacije
    1. Sklep ECB (EU) 2015/1195 z dne 2. julija 2015 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka ECB  (ECB/2015/25), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 133.
    2. Sklep ECB (EU) 2019/2216 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka ECB (ECB/2019/36), UL L 332, 23. 12. 2019, str. 183.
  2. Sklep ECB (EU) 2016/2248 z dne 3. novembra 2016 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2016/36), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 26.Dodatne informacije