Menu

Menový príjem

  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/298 z 15. decembra 2014 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB (prepracované znenie) (ECB/2014/57), Ú. v. EÚ L 53, 25. 2. 2015, s. 24.Dodatočné informácie
    1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1195 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/298 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB  (ECB/2015/25), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 133.
    2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2216 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/298 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB (ECB/2019/36), Ú. v. EÚ L 332, 23. 12. 2019, s. 183.
  2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2248 z 3. novembra 2016 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro  (ECB/2016/36), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 26.Dodatočné informácie