Menový príjem

 1. Rozhodnutie ECB z 25. novembra 2010 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (prepracované znenie) (ECB/2010/23), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 17.Dodatočné informácie
  1. Rozhodnutie ECB z 3. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2011/18), Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011, s. 116.
  2. Rozhodnutie ECB/2010/23. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 31. 12. 2011.
  3. Rozhodnutie ECB z 5. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2014/24), Ú. v. EÚ L 117, 7. 6. 2014, s. 168.
  4. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/297 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2014/56), Ú. v. EÚ L 53, 25. 2. 2015, s. 21.
  5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2202 z 19. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2015/37), Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015, s. 42.
 2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/298 z 15. decembra 2014 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB (prepracované znenie) (ECB/2014/57), Ú. v. EÚ L 53, 25. 2. 2015, s. 24.Dodatočné informácie
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1195 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/298 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB  (ECB/2015/25), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 133.