Venit monetar

  1. Decizia (EU) 2015/298 a BCE din 15 decembrie 2014 privind distribuirea provizorie a venitului BCE (reformare) (BCE/2014/57), JO L 53, 25.2.2015, p. 24.Informaţii suplimentare
    1. Decizia (UE) 2015/1195 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 privind distribuirea provizorie a venitului BCE  (BCE/2015/25), JO L 193, 21.7.2015, p. 133.
    2. Decizia (UE) 2019/2216 a BCE din 28 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 a BCE privind distribuirea provizorie a venitului BCE (BCE/2019/36), JO L 332, 23.12.2019, p. 183.
  2. Decizia (UE) 2016/2248 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2016/36), JO L 347, 20.12.2016, p. 26.Informaţii suplimentare