Venit monetar

 1. Decizia BCE din 25 noiembrie 2010 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (reformare) (BCE/2010/23), JO L 35, 9.2.2011, p. 17.Informaţii suplimentare
  1. Decizia BCE din 3 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2011/18), JO L 319, 2.12.2011, p. 116.
  2. Decizia BCE/2010/23. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  31.12.2011.
  3. Decizia BCE din 5 iunie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2014/24), JO L 117, 7.6.2014, p. 168.
  4. Decizia (UE) 2015/297 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2014/56), JO L 53, 25.2.2015, p. 21.
  5. Decizia (UE) 2015/2202 a BCE din 19 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2015/37), JO L 313, 28.11.2015, p. 42.
 2. Decizia (EU) 2015/298 a BCE din 15 decembrie 2014 privind distribuirea provizorie a venitului BCE (reformare) (BCE/2014/57), JO L 53, 25.2.2015, p. 24.Informaţii suplimentare
  1. Decizia (UE) 2015/1195 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 privind distribuirea provizorie a venitului BCE  (BCE/2015/25), JO L 193, 21.7.2015, p. 133.