Dochód pieniężny

 1. Decyzja EBC z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (wersja przekształcona) (EBC/2010/23), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 17.Dodatkowe informacje
  1. Decyzja EBC z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2011/18), Dz.U. L 319 z 2.12.2011, str. 116.
  2. Decyzja EBC/2010/23. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 31.12.2011.
  3. Decyzja EBC z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2014/24), Dz.U. L 117 z 7.6.2014, str. 168.
  4. Decyzja EBC (UE) 2015/297 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2014/56), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 21.
  5. Decyzja EBC (UE) 2015/2202 z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2015/37), Dz.U. L 313 z 28.11.2015, str. 42.
 2. Decyzja EBC (UE) 2015/298 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC (wersja przekształcona) (EBC/2014/57), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 24.Dodatkowe informacje
  1. Decyzja EBC (UE) 2015/1195 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC  (EBC/2015/25), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 133.