Monetaire inkomsten

 1. Besluit van de ECB van 3 november 1998, zoals gewijzigd bij het besluit van 14 december 2000, inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten en verliezen van de ECB voor de boekjaren 1999-2001 (ECB/2000/19), PB L 336 van 30.12.2000, blz. 119.
 2. Besluit van de ECB van 25 november 2010 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van lidstaten die de euro als munt hebben (herschikking) (ECB/2010/23), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 17.Aanvullende informatie
  1. Besluit van de ECB van 3 november 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2011/18), PB L 319 van 2.12.2011, blz. 116.
  2. Besluit ECB/2010/23. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  31.12.2011.
  3. Besluit van de ECB van 5 juni 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2014/24), PB L 117 van 7.6.2014, blz. 168.
  4. Besluit (EU) 2015/297 van de ECB van 15 december 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2014/56), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 21.
  5. Besluit (EU) 2015/2202 van de ECB van 19 november 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2015/37), PB L 313 van 28.11.2015, blz. 42.
 3. Besluit (EU) 2015/298 van de ECB van 15 december 2014 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB (herschikking) (ECB/2014/57), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 24.Aanvullende informatie
  1. Besluit (EU) 2015/1195 van de ECB van 2 juli 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/298 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB  (ECB/2015/25), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 133.