Dħul monetarju

 1. Deċizjoni tal-BĊE tal-25 ta' Novembru 2010 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/23), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 17.Aktar tagħrif
  1. Deċiżjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li għandhom il-munita euro  (BĊE/2011/18), ĠU L 319, 2.12.2011, pġ. 116.
  2. Deċiżjoni BĊE/2010/23. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 31.12.2011.
  3. Deċiżjoni tal-BĊE tal-5 ta' Ġunju 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2014/24), ĠU L 117, 7.6.2014, pġ. 168.
  4. Deċiżjoni (UE) 2015/297 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2014/56), ĠU L 53, 25.2.2015, pġ. 21.
  5. Deċiżjoni (UE) 2015/2202 tal-BĊE tad-19 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2015/37), ĠU L 313, 28.11.2015, pġ. 42.
 2. Deċiżjoni (UE) 2015/298 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 dwar id-distribuzzjoni interim tad-dħul tal-BĊE (riformulazzjoni) (BĊE/2014/57), ĠU L 53, 25.2.2015, pġ. 24.Aktar tagħrif
  1. Deċiżjoni (UE) 2015/1195 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda d-Deċìżjoni (UE) 2015/298 dwar id-distribuzzjoni interim tad-dħul tal-BĊE  (BĊE/2015/25), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 133.