Monetārie ienākumi

 1. ECB Lēmums (2010. gada 25. novembris) par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (pārstrādāta versija) (ECB/2010/23), OV L 35, 9.2.2011, 17. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Lēmums (2011. gada 3. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2011/18), OV L 319, 2.12.2011, 116. lpp..
  2. Lēmums ECB/2010/23. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 31.12.2011.
  3. ECB Lēmums (2014. gada 5. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2014/24), OV L 117, 7.6.2014, 168. lpp..
  4. ECB Lēmums (ES) 2015/297 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali  (ECB/2014/56), OV L 53, 25.2.2015, 21. lpp..
  5. ECB Lēmums (ES) 2015/2202 (2015. gada 19. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2015/37), OV L 313, 28.11.2015, 42. lpp..
 2. ECB Lēmums (ES) 2015/298(2014. gada 15. decembris) par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus (pārstrādāta versija) (ECB/2014/57), OV L 53, 25.2.2015, 24. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Lēmums (ES) 2015/1195 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus  (ECB/2015/25), OV L 193, 21.7.2015, 133. lpp..