Pinigų politikos pajamos

 1. 2010 m. lapkričio 25 d. ECB sprendimas dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (nauja redakcija) (ECB/2010/23), OL L 35, 2011 2 9, p. 17.Papildoma informacija
  1. 2011 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2011/18), OL L 319, 2011 12 2, p. 116.
  2. Sprendimas ECB/2010/23. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2011 12 31.
  3. 2014 m. birželio 5 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2014/24), OL L 117, 2014 6 7, p. 168.
  4. 2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/297, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2014/56), OL L 53, 2015 2 25, p. 21.
  5. 2015 m. lapkričio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2202, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2015/37), OL L 313, 2015 11 28, p. 42.
 2. 2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo (nauja redakcija) (ECB/2014/57), OL L 53, 2015 2 25, p. 24.Papildoma informacija
  1. 2015 m. liepos 2 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1195, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo  (ECB/2015/25), OL L 193, 2015 7 21, p. 133.