Pinigų politikos pajamos

  1. 2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo (nauja redakcija) (ECB/2014/57), OL L 53, 2015 2 25, p. 24.Papildoma informacija
    1. 2015 m. liepos 2 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1195, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo  (ECB/2015/25), OL L 193, 2015 7 21, p. 133.
    2. 2019 m. lapkričio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2019/2216, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo (ECB/2019/36), OL L 332, 2019 12 23, p. 183.
  2. 2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2248 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo  (ECB/2016/36), OL L 347, 2016 12 20, p. 26.Papildoma informacija