Menu

Monetáris jövedelem

  1. Az EKB jövedelmének átmeneti elosztásáról szóló 2014. december 15-i EKBi 2015/298 határozat (átdolgozás) (EKB/2014/57), HL L 53., 2015.2.25., 24. o.Kiegészítő információ
    1. Az EKB éves beszámolójáról szóló (EU) 2015/298 határozat módosításáról szóló 2015. július 2-i EKBi (EU) 2015/1195 határozat (EKB/2015/25), HL L 193., 2015.7.21., 133. o.
    2. Az EKB (EU) 2019/2216 határozata (2019. november 28.) az EKB jövedelmének átmeneti elosztásáról szóló (EU) 2015/298 határozat módosításáról (EKB/2019/36), HL L 332., 2019.12.23., 183. o.
  2. Az EKB 2016. november 3-i (EU) 2016/2248 határozata azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro (EKB/2016/36), HL L 347., 2016.12.20., 26. o.Kiegészítő információ