Monetáris jövedelem

 1. Az EKB határozata (2010. november 25.) azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro  (EKB/2010/23), HL L 35., 2011.2.9., 17. o.Kiegészítő információ
  1. Az EKB határozata (2011. november 3.) az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro című EKB/2010/23 határozat módosításáról (EKB/2011/18), HL L 319., 2011.12.2., 116. o.
  2. EKB/2010/23 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, egységes szerkezetbe szerkesztett, nem hivatalos szöveg 2011.12.31.
  3. Az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro című EKB/2010/23 határozat módosításáról szóló 2014. június 5-i EKBi határozat (EKB/2014/24), HL L 117., 2014.6.7., 168. o.
  4. Az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro című EKB/2010/23 határozat módosításáról szóló, 2014. december 15-i (EU) 2015/297 EKBi határozat (EKB/2014/56), HL L 53., 2015.2.25., 21. o.
  5. Az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro szóló EKB/2010/23 határozat módosításáról szóló 2015. november 19-i 2015/2202/EU EKBi határozat (EKB/2015/37), HL L 313., 2015.11.28., 42. o.
 2. Az EKB jövedelmének átmeneti elosztásáról szóló 2014. december 15-i EKBi 2015/298 határozat (átdolgozás) (EKB/2014/57), HL L 53., 2015.2.25., 24. o.Kiegészítő információ
  1. Az EKB éves beszámolójáról szóló (EU) 2015/298 határozat módosításáról szóló 2015. július 2-i EKBi (EU) 2015/1195 határozat (EKB/2015/25), HL L 193., 2015.7.21., 133. o.