Rahoitustulo

  1. EKP:n päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 1998, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä joulukuuta 2000 tehdyllä päätöksellä, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon ja EKP:n tappioiden jakamisesta tilikausina 1999-2001 (EKP/2000/19), EYVL L 336, 30.12.2000, s. 119.
  2. EKP:n päätös (EU) 2015/298, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/57), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 24.Lisätietoja
    1. EKP:n päätös (EU) 2015/1195, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/298 muuttamisesta  (EKP/2015/25), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 133.
    2. EKP:n päätös (EU) 2019/2216, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/298 muuttamisesta (EKP/2019/36), EUVL L 332, 23.12.2019, s. 183.
  3. EKP:n päätös (EU) 2016/2248, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta (EKP/2016/36), EUVL L 347, 20.12.2016, s. 26.Lisätietoja