Rahoitustulo

 1. EKP:n päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 1998, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä joulukuuta 2000 tehdyllä päätöksellä, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon ja EKP:n tappioiden jakamisesta tilikausina 1999-2001 (EKP/2000/19), EYVL L 336, 30.12.2000, s. 119.
 2. EKP:n päätös, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/23), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17.Lisätietoja
  1. EKP:n päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta  (EKP/2011/18), EUVL L 319, 2.12.2011, s. 116.
  2. Päätös EKP/2010/23. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 31.12.2011.
  3. EKP:n päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2014/24), EUVL L 117, 7.6.2014, s. 168.
  4. EKP:n päätös (EU) 2015/297, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2014/56), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 21.
  5. EKP:n päätös (EU) 2015/2202, annettu 19 päivänä marraskuuta 2015, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2015/37), EUVL L 313, 28.11.2015, s. 42.
 3. EKP:n päätös (EU) 2015/298, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/57), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 24.Lisätietoja
  1. EKP:n päätös (EU) 2015/1195, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/298 muuttamisesta  (EKP/2015/25), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 133.