Emissioonitulu

  1. EKP otsus (EL) 2015/298, 15. detsember 2014, EKP tulu vahepealse jaotamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/57), ELT L 53, 25.2.2015, lk 24.Täiendav teave
    1. EKP otsus (EL) 2015/1195, 2. juuli 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 EKP tulu vahepealse jaotamise kohta  (EKP/2015/25), ELT L 193, 21.7.2015, lk 133.
    2. EKP otsus (EL) 2019/2216, 28. november 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 EKP tulu vahepealse jaotamise kohta (EKP/2019/36), ELT L 332, 23.12.2019, lk 183.
  2. EKP otsus (EL) 2016/2248, 3. november 2016, eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta  (EKP/2016/36), ELT L 347, 20.12.2016, lk 26.Täiendav teave