Emissioonitulu

 1. EKP otsus eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (uuestisõnastamine), 25. november 2010  (EKP/2010/23), ELT L 35, 9.2.2011, lk 17.Täiendav teave
  1. EKP otsus, 3. november 2011, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta  (EKP/2011/18), ELT L 319, 2.12.2011, lk 116.
  2. Otsus EKP/2010/23. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  31.12.2011.
  3. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta, 5. juuni 2014 (EKP/2014/24), ELT L 117, 7.6.2014, lk 168.
  4. EKP otsus (EL) 2015/297, 15. detsember 2014, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2014/56), ELT L 53, 25.2.2015, lk 21.
  5. EKP otsus (EL) 2015/2202, 19. november 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2015/37), ELT L 313, 28.11.2015, lk 42.
 2. EKP otsus (EL) 2015/298, 15. detsember 2014, EKP tulu vahepealse jaotamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/57), ELT L 53, 25.2.2015, lk 24.Täiendav teave
  1. EKP otsus (EL) 2015/1195, 2. juuli 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 EKP tulu vahepealse jaotamise kohta  (EKP/2015/25), ELT L 193, 21.7.2015, lk 133.