Menu

Monetære indtægter

  1. ECB's beslutning af 3. november 1998, ændret ved beslutning af 14. december 2000, om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter og ECB's tab i regnskabsårene 1999 til 2001 (ECB/2000/19), EFT L 336 af 30.12.2000, s. 119.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2015/298 af 15. december 2014 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter (omarbejdet) (ECB/2014/57), EUT L 53 af 25.2.2015, s. 24.Læs mere
    1. ECB's afgørelse (EU) 2015/1195 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/298 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter  (ECB/2015/25), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 133.
    2. ECB's afgørelse (EU) 2019/2216 af 28. november 2019 om ændring af afgørelse ECB/2015/298 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter (ECB/2019/36), EUT L 332 af 23.12.2019, s. 183.
  3. ECB's afgørelse (EU) 2016/2248 af 3. november 2016 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2016/36), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 26.Læs mere