Monetære indtægter

 1. ECB's beslutning af 3. november 1998, ændret ved beslutning af 14. december 2000, om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter og ECB's tab i regnskabsårene 1999 til 2001 (ECB/2000/19), EFT L 336 af 30.12.2000, s. 119.
 2. ECB's afgørelse af 25. november 2010 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (omarbejdet)  (ECB/2010/23), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 17.Læs mere
  1. ECB's afgørelse af 3. november 2011 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta  (ECB/2011/18), EUT L 319 af 2.12.2011, s. 116.
  2. Afgørelse ECB/2010/23. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  31.12.2011.
  3. ECB's afgørelse af 5. juni 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2014/24), EUT L 117 af 7.6.2014, s. 168.
  4. ECB's afgørelse (EU) 2015/297 af 15. december 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2014/56), EUT L 53 af 25.2.2015, s. 21.
  5. ECB's afgørelse (EU) 2015/2202 af 19. november 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2015/37), EUT L 313 af 28.11.2015, s. 42.
 3. ECB's afgørelse (EU) 2015/298 af 15. december 2014 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter (omarbejdet) (ECB/2014/57), EUT L 53 af 25.2.2015, s. 24.Læs mere
  1. ECB's afgørelse (EU) 2015/1195 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/298 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter  (ECB/2015/25), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 133.