Menu

Měnový příjem

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/298 ze dne 15. prosince 2014 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB (přepracované znění) (ECB/2014/57), Úř. věst. L 53, 25. 2. 2015, s. 24.Dodatečné informace
    1. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/1195 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/298 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB  (ECB/2015/25), Úř. věst. L 193, 21. 7. 2015, s. 133.
    2. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2216 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/298 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB (ECB/2019/36), Úř. věst. L 332, 23. 12. 2019, s. 183.
  2. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2248 ze dne 3. listopadu 2016 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro  (ECB/2016/36), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 26.Dodatečné informace