Měnový příjem

 1. Rozhodnutí ECB ze dne 25. listopadu 2010 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (přepracované znění) (ECB/2010/23), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 17.Dodatečné informace
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 3. listopadu 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2011/18), Úř. věst. L 319, 2. 12. 2011, s. 116.
  2. Rozhodnutí ECB/2010/23. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 31. 12. 2011.
  3. Rozhodnutí ECB ze dne 5. června 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2014/24), Úř. věst. L 117, 7. 6. 2014, s. 168.
  4. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/297 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro  (ECB/2014/56), Úř. věst. L 53, 25. 2. 2015, s. 21.
  5. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2202 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2015/37), Úř. věst. L 313, 28. 11. 2015, s. 42.
 2. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/298 ze dne 15. prosince 2014 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB (přepracované znění) (ECB/2014/57), Úř. věst. L 53, 25. 2. 2015, s. 24.Dodatečné informace
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/1195 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/298 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB  (ECB/2015/25), Úř. věst. L 193, 21. 7. 2015, s. 133.