Menu

BCE/2016/36

 1. Decizia (UE) 2016/2248 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2016/36), JO L 347, 20.12.2016, p. 26.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 25 noiembrie 2010 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (reformare) (BCE/2010/23), JO L 35, 9.2.2011, p. 17.
   1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 6 decembrie 2001 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002 (BCE/2001/16), JO L 337, 20.12.2001, p. 55.
   2. Decizia BCE din 18 decembrie 2003 de modificare a articolului 1 litera (f) din Decizia BCE/2001/16 din 6 decembrie 2001 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002  (BCE/2003/22), JO L 9, 15.1.2004, p. 39.
   3. Decizia BCE din 19 mai 2006 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002  (BCE/2006/7), JO L 148, 2.6.2006, p. 56.
   4. Decizia BCE din 22 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre participante începând cu exerciţiul financiar 2002 (BCE/2007/15), JO L 333, 19.12.2007, p. 86.
   5. Decizia BCE din 14 decembrie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002 (BCE/2009/27), JO L 339, 22.12.2009, p. 55.
   6. Decizia BCE/2001/16. Text consolidat neoficial [1(a)-(e)]. Elaborat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene., 31.12.2009.
  2. Decizia BCE din 3 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2011/18), JO L 319, 2.12.2011, p. 116.
  3. Decizia BCE/2010/23. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene , 31.12.2011.
  4. Decizia BCE din 5 iunie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2014/24), JO L 117, 7.6.2014, p. 168.
  5. Decizia (UE) 2015/297 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2014/56), JO L 53, 25.2.2015, p. 21.
  6. Decizia (UE) 2015/2202 a BCE din 19 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2015/37), JO L 313, 28.11.2015, p. 42.