Menu

EBC/2016/36

 1. Decyzja EBC (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro  (EBC/2016/36), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 26.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (wersja przekształcona) (EBC/2010/23), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 17.
   1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich od roku budżetowego 2002 (EBC/2001/16), Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 55.
   2. Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniająca artykuł 1 literę (f) decyzji EBC z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2003/22), Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 39.
   3. Decyzja EBC z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2006/7), Dz.U. L 148 z 2.6.2006, str. 56.
   4. Decyzja EBC z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002  (EBC/2007/15), Dz.U. L 333 z 19.12.2007, str. 86.
   5. Decyzja EBC z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich od roku budżetowego 2002  (EBC/2009/27), Dz.U. L 339 z 22.12.2009, str. 55.
   6. Decyzja EBC/2001/16. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1 a)-e)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, 31.12.2009.
  2. Decyzja EBC z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2011/18), Dz.U. L 319 z 2.12.2011, str. 116.
  3. Decyzja EBC/2010/23. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 31.12.2011.
  4. Decyzja EBC z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2014/24), Dz.U. L 117 z 7.6.2014, str. 168.
  5. Decyzja EBC (UE) 2015/297 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2014/56), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 21.
  6. Decyzja EBC (UE) 2015/2202 z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2015/37), Dz.U. L 313 z 28.11.2015, str. 42.