Menu

ECB/2014/57

 1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/298 z 15. decembra 2014 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB (prepracované znenie) (ECB/2014/57), Ú. v. EÚ L 53, 25. 2. 2015, s. 24.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 25. novembra 2010 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB z eurobankoviek v obehu a z nákupu cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi  (ECB/2010/24), Ú. v. EÚ L 6, 11. 1. 2011, s. 35.
   1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 17. novembra 2005 o rozdeľovaní príjmu ECB z eurobankoviek v obehu medzi národnými centrálnymi bankami zúčastnených členských štátov (ECB/2005/11), Ú. v. EÚ L 311, 26. 11. 2005, s. 41.
    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. novembra 2002 o rozdeľovaní príjmu ECB z eurobankoviek v obehu medzi národnými centrálnymi bankami účastníckych členských štátov (ECB/2002/9), Ú. v. ES L 323, 28. 11. 2002, s. 49.
  2. Rozhodnutie ECB z 19. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/24 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB z eurobankoviek v obehu a z nákupu cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi (ECB/2012/33), Ú. v. EÚ L 13, 17. 1. 2013, s. 12.