Menu

BCE/2014/57

  1. Decizia (EU) 2015/298 a BCE din 15 decembrie 2014 privind distribuirea provizorie a venitului BCE (reformare) (BCE/2014/57), JO L 53, 25.2.2015, p. 24.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 25 noiembrie 2010 privind distribuirea provizorie a venitului BCE rezultat din bancnotele euro în circulaţie şi provenit din titlurile de valoare achiziţionate în cadrul programului privind pieţele titlurilor de valoare  (BCE/2010/24), JO L 6, 11.1.2011, p. 35.
      1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 17 noiembrie 2005 privind distribuția către băncile centrale naționale ale statelor membre participante a venitului BCE rezultat din bancnotele euro în circulație  (BCE/2005/11), JO L 311, 26.11.2005, p. 41.
    2. Decizia BCE din 19 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/24 privind distribuirea provizorie a venitului BCE rezultat din bancnotele euro în circulație și provenit din titlurile de valoare achiziționate în cadrul programului privind piețele titlurilor de valoare (BCE/2012/33), JO L 13, 17.1.2013, p. 12.