Menu

EBC/2014/57

 1. Decyzja EBC (UE) 2015/298 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC (wersja przekształcona) (EBC/2014/57), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 24.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych  (EBC/2010/24), Dz.U. L 6 z 11.1.2011, str. 35.
   1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu (EBC/2005/11), Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 41.
    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu EBC z tytułu banknotów euro znajdujących się w obiegu (EBC/2002/9), Dz.U. L 323 z 28.11.2002, str. 49.
  2. Decyzja EBC z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/24 w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2012/33), Dz.U. L 13 z 17.1.2013, str. 12.