Menu

ECB/2014/57

 1. ECB Lēmums (ES) 2015/298(2014. gada 15. decembris) par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus (pārstrādāta versija) (ECB/2014/57), OV L 53, 25.2.2015, 24. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Lēmums (2010. gada 25. novembris) par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus no apgrozībā esošajām euro banknotēm un vērtspapīru tirgu programmas ietvaros nopirktajiem vērtspapīriem (ECB/2010/24), OV L 6, 11.1.2011, 35. lpp..
   1. uz sākumu: ECB lēmums (2005. gada 17. novembris) par ECB ienākuma no apgrozībā esošajām euro banknotēm sadali iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām (ECB/2005/11), OV L 311, 26.11.2005, 41. lpp..
    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2002. gada 21. novembris) par to, kā iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām sadala ECB ienākumus, kas saistīti ar apgrozībā esošajām euro banknotēm (ECB/2002/9), OV L 323, 28.11.2002, 49. lpp..
  2. ECB Lēmums (2012. gada 19. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/24 par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus no apgrozībā esošajām euro banknotēm un vērtspapīru tirgu programmas ietvaros nopirktajiem vērtspapīriem (ECB/2012/33), OV L 13, 17.1.2013, 12. lpp..