Menu

EKP/2014/57

 1. EKP:n päätös (EU) 2015/298, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/57), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 24.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä sekä arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman mukaisesti ostetuista arvopapereista saaman tulon väliaikaisesta jakamisesta  (EKP/2010/24), EUVL L 6, 11.1.2011, s. 35.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2005, EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saaman tulon jakamisesta rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille (EKP/2005/11), EUVL L 311, 26.11.2005, s. 41.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2002, EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saaman tulon jakamisesta rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille (EKP/2002/9), EYVL L 323, 28.11.2002, s. 49.
  2. EKP:n päätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä sekä arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman mukaisesti ostetuista arvopapereista saaman tulon väliaikaisesta jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/24 muuttamisesta (EKP/2012/33), EUVL L 13, 17.1.2013, s. 12.