EKP/2014/57

 1. EKP otsus (EL) 2015/298, 15. detsember 2014, EKP tulu vahepealse jaotamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/57), ELT L 53, 25.2.2015, lk 24.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 25. november 2010, ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ja väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt EKPle koguneva tulu vahepealse jaotamise kohta  (EKP/2010/24), ELT L 6, 11.1.2011, lk 35.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus ringluses olevatelt euro pangatähtedelt EKP-le koguneva tulu jaotamise kohta osalevate liikmesriikide keskpankadele, 17. november 2005, (EKP/2005/11), ELT L 311, 26.11.2005, lk 41.
    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, mis käsitleb ringluses olevatelt euro pangatähtedelt EKP saadava tulu jaotamist osalevate liikmesriikide keskpankadele, 21.11.2002 (EKP/2002/9), EÜT L 323, 28.11.2002, lk 49.
  2. EKP otsus, 19. detsember 2012, millega muudetakse otsust EKP/2010/24 ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ja väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt EKPle koguneva tulu vahepealse jaotamise kohta (EKP/2012/33), ELT L 13, 17.1.2013, lk 12.