ECB/2014/57

 1. ECB's afgørelse (EU) 2015/298 af 15. december 2014 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter (omarbejdet) (ECB/2014/57), EUT L 53 af 25.2.2015, s. 24.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 25. november 2010 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter fra eurosedler i omløb og fra værdipapirer købt i henhold til programmet vedrørende værdipapirmarkederne  (ECB/2010/24), EUT L 6 af 11.1.2011, s. 35.
   1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 17. november 2005 om fordeling af ECB's indtægter fra eurosedler i omløb til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater (ECB/2005/11), EUT L 311 af 26.11.2005, s. 41.
    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. november 2002 om fordeling af ECB's indtægter fra eurosedler i omløb til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater (ECB/2002/9), EFT L 323 af 28.11.2002, s. 49.
  2. ECB's afgørelse af 19. december 2012 om ændring af afgørelse ECB/2010/24 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter fra eurosedler i omløb og fra værdipapirer købt i henhold til programmet vedrørende værdipapirmarkederne (ECB/2012/33), EUT L 13 af 17.1.2013, s. 12.