Menu

ECB/2014/57

 1. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/298 ze dne 15. prosince 2014 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB (přepracované znění) (ECB/2014/57), Úř. věst. L 53, 25. 2. 2015, s. 24.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 25. listopadu 2010 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB z eurobankovek v oběhu a z cenných papírů nakoupených na základě programu pro trhy s cennými papíry  (ECB/2010/24), Úř. věst. L 6, 11. 1. 2011, s. 35.
   1. Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2005 o přerozdělování příjmu Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2005/11), Úř. věst. L 311, 26. 11. 2005, s. 41.
    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. listopadu 2002 o přerozdělování příjmů ECB z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2002/9), Úř. věst. L 323, 28. 11. 2002, s. 49.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/24 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB z eurobankovek v oběhu a z cenných papírů nakoupených na základě programu pro trhy s cennými papíry (ECB/2012/33), Úř. věst. L 13, 17. 1. 2013, s. 12.