Menu

Redovisning och rapportering

  1. ECB:s riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2016/34), EUT L 347, 20.12.2016, s. 3.Ytterligare information
    1. ECB:s riktlinje (EU) 2019/2217 av den 28 november 2019 om ändring av riktlinje (EU) 2016/2249 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2019/34), EUT L 332, 23.12.2019, s. 184.
  2. ECB:s beslut (EU) 2016/2247 av den 3 november 2016 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2016/35), EUT L 347, 20.12.2016, s. 1.Ytterligare information
    1. ECB:s beslut (EU) 2017/2239 av den 16 november 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/2247 om ECB:s årsbokslut (ECB/2017/36), EUT L 320, 6.12.2017, s. 18.
    2. ECB:s beslut (EU) 2019/2215 av den 28 november 2019 om ändring av beslut (EU) 2016/2247 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2019/35), EUT L 332, 23.12.2019, s. 168.