Redovisning och rapportering

 1. ECB:s riktlinje av den 11 november 2010 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (omarbetning) (ECB/2010/20), EUT L 35, 9.2.2011, s. 31.Ytterligare information
  1. ECB:s riktlinje av den 21 december 2011 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2011/27), EUT L 19, 24.1.2012, s. 37.
  2. ECB:s riktlinje av den 10 december 2012 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2012/29), EUT L 356, 22.12.2012, s. 94.
  3. ECB:s riktlinje (EU) 2015/426 av den 15 december 2014 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2014/54), EUT L 68, 13.3.2015, s. 69.
  4. ECB:s riktlinje (EU) 2015/1197 av den 2 juli 2015 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2015/24), EUT L 193, 21.7.2015, s. 147.
  5. Riktlinje ECB/2010/20. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT  , 21.7.2015, s. .
 2. ECB:s beslut av den 11 november 2010 om ECB:s årsbokslut (omarbetning) (ECB/2010/21), EUT L 35, 9.2.2011, s. 1.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut av den 10 december 2012 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2012/30), EUT L 356, 22.12.2012, s. 93.
  2. ECB:s beslut av den 27 december 2013 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2013/52), EUT L 33, 4.2.2014, s. 7.
  3. ECB:s beslut (EU) 2015/425 av den 15 december 2014 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2014/55), EUT L 68, 13.3.2015, s. 53.
  4. ECB:s beslut (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2015/26), EUT L 193, 21.7.2015, s. 134.