Računovodstvo in poročanje

 1. Smernica ECB z dne 11. novembra 2010 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (prenovitev) (ECB/2010/20), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 31.Dodatne informacije
  1. Smernica ECB z dne 21. decembra 2011 o spremembah Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2011/27), UL L 19, 24. 1. 2012, str. 37.
  2. Smernica ECB z dne 10. decembra 2012 o spremembah Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2012/29), UL L 356, 22. 12. 2012, str. 94.
  3. Smernica ECB (EU) 2015/426 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2014/54), UL L 68, 13. 3. 2015, str. 69.
  4. Smernica ECB (EU) 2015/1197 z dne 2. julija 2015 o spremembi Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2015/24), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 147.
  5. Smernica ECB/2010/20. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  UL , 21. 7. 2015, str. .
 2. Sklep ECB z dne 11. novembra 2010 o letnih računovodskih izkazih ECB (prenovitev) (ECB/2010/21), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 1.Dodatne informacije
  1. Sklep ECB z dne 10. decembra 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2012/30), UL L 356, 22. 12. 2012, str. 93.
  2. Sklep ECB z dne 27. decembra 2013 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2013/52), UL L 33, 4. 2. 2014, str. 7.
  3. Sklep ECB (EU) 2015/425 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2014/55), UL L 68, 13. 3. 2015, str. 53.
  4. Sklep ECB (EU) 2015/1196 z dne 2. julija 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2015/26), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 134.