Računovodstvo in poročanje

  1. Smernica ECB (EU) 2016/2249 z dne 3. novembra 2016 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2016/34), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 3.Dodatne informacije
    1. Smernica ECB (EU) 2019/2217 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Smernice (EU) 2016/2249 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2019/34), UL L 332, 23. 12. 2019, str. 184.
  2. Sklep ECB (EU) 2016/2247 z dne 3. novembra 2016 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2016/35), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 1.Dodatne informacije
    1. Sklep ECB (EU) 2017/2239 z dne 16. novembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2247 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2017/36), UL L 320, 6. 12. 2017, str. 18.
    2. Sklep ECB (EU) 2019/2215 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2247 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2019/35), UL L 332, 23. 12. 2019, str. 168.