Menu

Účtovníctvo a vykazovanie

  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2016/34), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
    1. Usmernenie ECB (EÚ) 2019/2217 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/2249 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2019/34), Ú. v. EÚ L 332, 23. 12. 2019, s. 184.
  2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2247 z 3. novembra 2016 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2016/35), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
    1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2239 zo 16. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2017/36), Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2017, s. 18.
    2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2215 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2019/35), Ú. v. EÚ L 332, 23. 12. 2019, s. 168.