Účtovníctvo a vykazovanie

 1. Usmernenie ECB z 11. novembra 2010 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (prepracované znenie) (ECB/2010/20), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 31.Dodatočné informácie
  1. Usmernenie ECB z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2011/27), Ú. v. EÚ L 19, 24. 1. 2012, s. 37.
  2. Usmernenie ECB z 10. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2012/29), Ú. v. EÚ L 356, 22. 12. 2012, s. 94.
  3. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/426 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2014/54), Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 69.
  4. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1197 z 2. júla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2015/24), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 147.
  5. Usmernenie ECB/2010/20. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ , 21. 7. 2015, s. .
 2. Rozhodnutie ECB z 11. novembra 2010 o ročnej účtovnej závierke ECB (prepracované znenie)  (ECB/2010/21), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
  1. Rozhodnutie ECB z 10. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2012/30), Ú. v. EÚ L 356, 22. 12. 2012, s. 93.
  2. Rozhodnutie ECB z 27. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2013/52), Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2014, s. 7.
  3. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/425 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2014/55), Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 53.
  4. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1196 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2015/26), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 134.