Contabilitate și raportare

  1. Orientarea (UE) 2016/2249 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34), JO L 347, 20.12.2016, p. 3.Informaţii suplimentare
    1. Orientarea (UE) 2019/2217 a BCE din 28 noiembrie 2019 de modificare a Orientării (UE) 2016/2249 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2019/34), JO L 332, 23.12.2019, p. 184.
  2. Decizia (UE) 2016/2247 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2016/35), JO L 347, 20.12.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
    1. Decizia (UE) 2017/2239 a BCE din 16 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2247 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2017/36), JO L 320, 6.12.2017, p. 18.
    2. Decizia (UE) 2019/2215 a BCE din 28 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2016/2247 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2019/35), JO L 332, 23.12.2019, p. 168.