Contabilitate și raportare

 1. Orientarea BCE din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (reformare) (BCE/2010/20), JO L 35, 9.2.2011, p. 31.Informaţii suplimentare
  1. Orientarea BCE din 21 decembrie 2011 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2011/27), JO L 19, 24.1.2012, p. 37.
  2. Orientarea BCE din 10 decembrie 2012 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2012/29), JO L 356, 22.12.2012, p. 94.
  3. Orientarea (UE) 2015/426 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/54), JO L 68, 13.3.2015, p. 69.
  4. Orientarea (UE) 2015/1197 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2015/24), JO L 193, 21.7.2015, p. 147.
  5. Orientarea BCE/2010/20. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO  , 21.7.2015, p. .
 2. Decizia BCE din 11 noiembrie 2010 privind conturile anuale ale BCE (reformare) (BCE/2010/21), JO L 35, 9.2.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
  1. Decizia BCE din 10 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2012/30), JO L 356, 22.12.2012, p. 93.
  2. Decizia BCE din 27 decembrie 2013 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2013/52), JO L 33, 4.2.2014, p. 7.
  3. Decizia (UE) 2015/425 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2014/55), JO L 68, 13.3.2015, p. 53.
  4. Decizia (UE) 2015/1196 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2015/26), JO L 193, 21.7.2015, p. 134.