Menu

Rachunkowość i sprawozdawczość

  1. Wytyczne EBC (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2016/34), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 3.Dodatkowe informacje
    1. Wytyczne EBC (UE) 2019/2217 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2019/34), Dz.U. L 332 z 23.12.2019, str. 184.
  2. Decyzja EBC (UE) 2016/2247 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2016/35), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
    1. Decyzja EBC (UE) 2017/2239 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2017/36), Dz.U. L 320 z 6.12.2017, str. 18.
    2. Decyzja EBC (UE) 2019/2215 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2019/35), Dz.U. L 332 z 23.12.2019, str. 168.