Rachunkowość i sprawozdawczość

 1. Wytyczne EBC z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (wersja przekształcona) (EBC/2010/20), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 31.Dodatkowe informacje
  1. Wytyczne EBC z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2011/27), Dz.U. L 19 z 24.1.2012, str. 37.
  2. Wytyczne EBC z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2012/29), Dz.U. L 356 z 22.12.2012, str. 94.
  3. Wytyczne EBC (UE) 2015/426 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2014/54), Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 69.
  4. Wytyczne EBC (UE) 2015/1197 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2015/24), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 147.
  5. Wytyczne EBC/2010/20. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U.   z 21.7.2015, str. .
 2. Decyzja EBC z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (wersja przekształcona)  (EBC/2010/21), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
  1. Decyzja EBC z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC  (EBC/2012/30), Dz.U. L 356 z 22.12.2012, str. 93.
  2. Decyzja EBC z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2013/52), Dz.U. L 33 z 4.2.2014, str. 7.
  3. Decyzja EBC (UE) 2015/425 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2014/55), Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 53.
  4. Decyzja EBC (UE) 2015/1196 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC  (EBC/2015/26), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 134.