Financiële administratie en verslaglegging

  1. Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de ECB van 3 november 2016 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2016/34), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
    1. Richtsnoer (EU) 2019/2217 van de ECB van 28 november 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/2249 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2019/34), PB L 332 van 23.12.2019, blz. 184.
  2. Besluit (EU) 2016/2247 van de ECB van 3 november 2016 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2016/35), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
    1. Besluit (EU) 2017/2239 van de ECB van 16 november 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2247 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2017/36), PB L 320 van 6.12.2017, blz. 18.
    2. Besluit (EU) 2019/2215 van de ECB van 28 november 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2247 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2019/35), PB L 332 van 23.12.2019, blz. 168.