Financiële administratie en verslaglegging

 1. Richtsnoer van de ECB van 11 november 2010 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van Centrale Banken (herschikking) (ECB/2010/20), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 31.Aanvullende informatie
  1. Richtsnoer van de ECB van 21 december 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van Centrale Banken  (ECB/2011/27), PB L 19 van 24.1.2012, blz. 37.
  2. Richtsnoer van de ECB van 10 december 2012 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2012/29), PB L 356 van 22.12.2012, blz. 94.
  3. Richtsnoer (EU) 2015/426 van de ECB van 15 december 2014 wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2014/54), PB L 68 van 13.3.2015, blz. 69.
  4. Richtsnoer (EU) 2015/1197 van de ECB van 2 juli 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2015/24), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 147.
  5. Richtsnoer ECB/2010/20. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst PB   van 21.7.2015, blz. .
 2. Besluit van de ECB van 11 november 2010 betreffende de jaarrekening van de ECB (herschikking) (ECB/2010/21), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
  1. Besluit van de ECB van 10 december 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2012/30), PB L 356 van 22.12.2012, blz. 93.
  2. Besluit van de ECB van 27 december 2013 tot wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2013/52), PB L 33 van 4.2.2014, blz. 7.
  3. Besluit (EU) 2015/425 van de ECB van 15 december 2014 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2014/55), PB L 68 van 13.3.2015, blz. 53.
  4. Besluit (EU) 2015/1196 van de ECB van 2 juli 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2015/26), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 134.