Kontabilità u rappurtar

  1. Linja Gwida (UE) 2016/2249 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2016/34), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 3.Aktar tagħrif
    1. Linja Gwida (UE) 2019/2217 tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2016/2249 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2019/34), ĠU L 332, 23.12.2019, pġ. 184.
  2. Deċiżjoni (UE) 2016/2247 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2016/35), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
    1. Deċiżjoni (UE) 2017/2239 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2017 li temenda d-Deċìżjoni (UE) 2016/2247 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (BĊE/2017/36), ĠU L 320, 6.12.2017, pġ. 18.
    2. Deċiżjoni (UE) 2019/2215 tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/2247 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (BĊE/2019/35), ĠU L 332, 23.12.2019, pġ. 168.