Kontabilità u rappurtar

 1. Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-11 ta' Novembru 2010 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/20), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 31.Aktar tagħrif
  1. Linja Gwida tal-BĊE tal-21 ta’ Diċembru 2011 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2011/27), ĠU L 19, 24.1.2012, pġ. 37.
  2. Linja Gwida tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2012 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2012/29), ĠU L 356, 22.12.2012, pġ. 94.
  3. Linja Gwida (UE) 2015/426 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2014/54), ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 69.
  4. Linja Gwida (UE) 2015/1197 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2015/24), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 147.
  5. Linja Gwida BĊE/2010/20. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU  , 21.7.2015, pġ. .
 2. Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta' Novembru 2010 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/21), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
  1. Deċiżjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2012/30), ĠU L 356, 22.12.2012, pġ. 93.
  2. Deċiżjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Diċembru 2013 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2013/52), ĠU L 33, 4.2.2014, pġ. 7.
  3. Deċiżjoni (UE) 2015/425 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2014/55), ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 53.
  4. Deċiżjoni (UE) 2015/1196 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2015/26), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 134.